Návrat na hlavní stranu

Euroregion Beskydy [ Euroregion ]

Sdružení "Region Beskydy" se sídlem ve Frýdku-Místku, Sdružení " Region Beskidy" se sídlem v Bielsko-Bialej a Sdružení " Region Beskydy" se sídlem v Žilině se ve smyslu Dohody mezi vládami všech zúčastněných stran o přeshraniční spolupráci s přihlédnutím k " Evropské rámcové úmluvě o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady, přijaté Radou Evropy v Madridu 21. května 1980, v souladu se Smlouvou o slovensko- polském společenství pod názvem EUROREGION "Beskydy" podepsané dne 18. února 2000 v Rajczi ve smyslu usnesení Prezidia EUROREGIONU "Beskydy" přijatého slovenskou a polskou stranou dne 2. června 2000 v Žilině se rozhodli dne 9. června 2000, jakožto zástupci příhraničních regionů z České republiky, Polska a Slovenska podepsat dohodu ve městě Frýdek-Místek. Došlo tak k přidružení české strany-konkrétně Regionu Beskydy do již existujícího Euroregionu Beskydy. Vznikl tak historicky první euroregion spojující hranice tří postkomunistických zemí.

Ke stávajícím euroregionům na území severní Moravy a Slezska (Euroregion Praděd, Euroregion Silesia, Euroregion Těšínské Slezsko) dnes už patří i Euroregion "Beskydy", který hraničí s Euroregionem Těšínské Slezsko. Euroregion "Beskydy" leží v pohraniční oblasti severovýchodní části České republiky, severozápadní části Slovenské republiky a jižní části Polské republiky. Srdcem euroregionu jsou města na české straně Frýdek-Místek, na polské straně Bielsko-Biala a na slovenské straně Žilina.

Euroregionem prochází hlavní tah spojující severní, jižní a východní Evropu. Z hlediska státní správy zahrnuje Euroregion v ČR okres F-M, příhraniční část okresu Karviná, v Polsku vojvodství Bielsko-Biala a na Slovensku města a obce Žilinského kraje. Rozloha území na české straně činí cca 605 km2 , sahá až po města Havířov, Ostrava Příbor, Frenštát pod Radhoštěm. O vstup do Euroregionu projevuje zájem stále více a více obcí, které spojuje jedno společné pohoří Beskydy a jeho působnost se bude rozšiřovat směrem na Vsetínsko a Rožnovsko. Dnes je součástí Euroregionu "Beskydy" na české straně 7 sdružení.

Podle CRR:

EUROREGION Beskydy

Vymezené území ČR: okres Frýdek-Místek, příhraniční část okresu Karviná

Pro tento nově založený (9. června 2000) euroregion je příznačná tripartitní přeshraniční spolupráce, která je však na samotném počátku. Tento euroregion vznikl v roce 2000 a pokrývá část území zainteresovaných regionů hraničících států: Česká republika, Republika Polsko a Slovenská republika. Na území ČR je euroregion Beskydy zastoupen okresem Frýdek-Místek a příhraniční částí okresu Karviná, přičemž okresní město Frýdek-Místek je jeho střediskem na území ČR.

Cílem česko-polsko-slovenského společenství a spolupráce v Euroregionu jsou společné aktivity za účelem rovnoměrného a vyváženého rozvoje regionu a sbližování jeho obyvatel a institucí v příhraničních oblastech. Jde zejména o tyto oblasti:Euroregion podporuje na regionální úrovní všechny činnosti, které vedou ke vstupu České republiky, Polské republiky a Slovenské republiky do Evropské unie.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Euroregion Beskydy
Ing. Petra Šchnirchová
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
Česko (CZ)
(+420) 608 705 370

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.euroregion-beskydy.cz

Typ záznamu: Euroregion
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 07.03.2010 v 14:59 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.virtualni.receptar.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.